• Udělujete tímto souhlas společnosti Ondřej Jirásko, se sídlem Revoluční 113 507 91 Stará Paka, IČ: 73808971, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • IP adresa
 • Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení nezávazné objednávky z kontaktního formuláře, či z poptávky pracovní pozice . Tyto údaje budou společností Ondřej Jirásko zpracovávány po dobu 1 roku.
  • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Ondřej Jirásko , se sídlem Revoluční 113, 507 91 Stará Paka
  • Zpracovávání osobních údajů je prováděno společností Ondřej Jirásko, osobní údaje však pro společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru ………….
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět ,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.